ลันดารีสอร์ท แอนด์ ออร์คิด สวนผึ้ง ราชบุรี ที่พัก รีสอร์ท

808

การจองห้องพักประจำปี 2564 โซน A

เดือน พฤศจิกายน 2564 ( ดูแบบบ้านพักที่ว่าง คลิกที่ชื่อบ้านหรือเมนูบ้านด้านล่าง)
วันที่
1จ
Sem Sem1500/อิสลาม Sem
2อ
   

 

Booking

 

3พ
 

4พฤ
8 คุณ โอ้ฯ12/500 8    

5ศ
JJOY / ตร 1500 คุณ    
6ส
คุณ เคย์ฯ4000 8คุณ เคย์ฯ คุณ เคย์ฯ คุณ ตุ๊กตาฯ คุณ ตุ๊กตาฯ3000 เจ๊ดาว์นฯ1000 คุณ เคย์ฯ
7อ
        คุณ สมนภาฯ2000 คุณ สมนภาฯ
8จ
  ลูฏรัก ลูกรัก 2000 อิสลาม   คุฯ
9อ
โอน 1000 โอน1000

 
10พ
  นงฯ 2000        
11พฤ
  นงฯ คุณ อัญชณาฯ 1000
12ศ
2Junya ๅถ Junya 40   เข้าพักgg 15Junya 15 20 Junya ๅ2
13ส
Junya 15 Junya คุณ ชุตินันท์ฯ1000 คุณแอ๋มฯ คุณแอ๋มฯ คุณแอ๋มฯ3000 คุณ อ้นฯ1000
14อ
     

 

Booking

คุณ นวพรฯ1000

15จ
 
16อ
             
17พ
 
18พฤ
             
19ศ
คุณ นัทธมนฯ500

 

     
20ส
คุณ กิ๊กฯ500 คุณ วิชุดาฯ1000 Nassawan 1000 คุณ สกลวัฒน์ฯ2000 คุณ สกลวัฒน์ฯ Wirapan สl3000 Wirapan ส1 ถ เตา
21อ

 

22จ
  คุณ วราพรฯ2000 คุณ วราพรฯ8  
23อ
  คุณ น้ำฯ3000    
24พ
 
25พฤ
       
26ศ
/Sofia1500

Sofiaข้าวผัดไข

Sofia1500

Sofia คุณ ศิริรัตน์ฯ1000
27ส
คุณ ธีรพลฯ500 คุณ กัลยาฯ2000 คุณ กัลยาฯ คุณ พีรดา4000

คุณ พีรดาฯ

คุคุณ โชต์ลดาฯ1000 คุณ ชิตฤทัยฯ2000
28อ
  คุณ แยมฯ1000 คุณ พีรดา คุณ พีรดา  
29จ
คุณ รักชนกฯ  
30อ
    คุณพีรวัตรฯ1000
     

การจองห้องพักประจำปี 2564ซน B

เดือน พฤศจิกายน 2564 ( ดูแบบบ้านพักที่ว่าง คลิกที่ชื่อบ้านหรือเมนูบ้านด้านล่าง)
วันที่

 

นารีเหลืองตรัง

1200 / 2 ท่าน

 

นารีเชียงดาว

1500/3ท่าน

1จ
      Sem Sem
2อ
         
3พ
           
4พฤ
             
5ศ
    คุณ หนิงฯ1000/25      
6ส
คุณ อรรถพลฯ 1 คุณ อรรถพลฯ 1 คุณ อรรถพลฯ 3 คุณ อรรถพลฯ 5000   คุณ อรรถพลฯ คุณ อรรถพลฯ
7อ
   

 

 
8จ
           
9อ
         
10พ
     
11พฤ
     
12ศ
       
13ส
คุณ แพรวฯ

คุณ พุธทา1000

ตมอ 3

เข้าพัก 1500 แจง คุณ กันยารัตน์ฯ(เผลอ) คุณ แพรวฯ คุณ แพรวฯ คุณ แพรวฯ4000
14อ

    Sunthon

Sunthon2000.

.'.

   

 

15จ
           
16อ
    Prath1000          
17พ
 
18พฤ
               
19ศ
         
20ส
คุณ ชาญชัยฯ1000 คุณ พิรุณฯ1000 คุณ พงศ <ร> ธรฯ3000 คุณ พงศ <ร> ธรฯ prot1000 คุณ สุรศักกดิ์ฯ500 คุณ พงศ <ร> ธรฯ คุณ บุญจิราฯ500
21อ
คุณ นันทวัลย์ฯ 16100 คุณ นันทวัลย์ฯ คุณ นันทวัลย์ฯ คุณ นันทวัลย์ฯ

คุณ นันทวัลย์ฯ

   
22จ
               
23อ
     
24พ
     
25พฤ
           
26ศ
  จอง จอง        
27ส
คุณ พีรดาฯ Prapaiฯ2000 คุณ Tia Tia1000

 
28อ
           
29อ
             
30จ
               
               

การจองห้องพักประจำปี 2564ซน C

เดือน พฤศจิกายน 2564 ( ดูแบบบ้านพักที่ว่าง คลิกที่ชื่อบ้านหรือเมนูบ้านด้านล่าง)

วันที่
 
1จ
             
2อ
 

jaturong(Max)

Booking

       
3พ
 

jaturong(Max)

1800

         
4พฤ
     

 

     
5ศ
      คุณ นกฯ2000      
6ส
คุณ นิรชาฯ2000   คุณ บอลฯ1000 คุณ ยุพราชฯ2000 คุณ สมชายฯ4500 Suranrt/2000  
7อ

 

   
8จ
             
9อ
       
10พ
             
11พฤ
         
12ศ
คุณ กันยารัตน์ฯ      

Junya 60

   
13ส
ART61

คุณ สุรภัคฯ1000

ส 4

คุณ ชุติพงศ์ฯ1000mml คุณ เนตรดาวฯ1000 Junya    
14อ
       
15จ
             
16อ
     

คุณ ดีฯ1000

อิสลาม ไก่

   
17พ
           
18พฤ
             
19ศ
ลอยกระทง          
20ส
คุณศาสนีย์ฯ2000 TK2000 TK/M คุณ Nok/4/1500 Tualex 2000/4    
21อ
คุณ นันทวัลย์ฯ

คุณ นันทวัลย์ฯ

คาราโกเกะกลางแจ้ง

         
22จ
           
23อ
     
24พ
      น้ำตาล 1500    
25พฤ
             
26ศ
  คุณ นิรชาฯ1000          
27ส
Lee 4000 Lee Lee อิสลาม  

Suranat/2000

 
28อ
Lee Lee Lee ตรส 3    
29จ
             
30อ