ลันดารีสอร์ท แอนด์ ออร์คิด สวนผึ้ง ราชบุรี ที่พัก รีสอร์ท

808

การจองห้องพักประจำปี 2564 โซน A

เดือน ตุลาคม 2564 ( ดูแบบบ้านพักที่ว่าง คลิกที่ชื่อบ้านหรือเมนูบ้านด้านล่าง)
วันที่
1ศ
    คุณ ศิราพรฯ1000 คุณ ผึ้งๆ1000
2ส
lkku500 Sakorn Sakorn Sakorn 3000 Kung1000 คุณ พรนภาฯ1000
3อ
คุณ เดียร์ฯ1200        

 

4จ
         
5อ
             
6พ
     
7พฤ
Porntip    
8ศ
Porntip คุณ อรวรรณฯ    
9ส
คุณ ปฐมพรฯ500 คุณ อวรรณฯ2000 คุณ เอกฯ1000 คุณ แชมป์ฯ2000     คุณ ณภาภัชฯ1000
10อ
  คุณ ปัญญารัตน์ฯ1700

/

คุณ ชาลิสาฯ1000 คุณ ปัญญารัตน์ฯ คุณ ปัญญารัตน์ฯ
11จ
คุณ ณัฐพงษ์ฯ500 คุณ ปัญญารัตน์ฯ

คุณ ปัญญารัตน์ฯ

คุณ ปัญญารัตน์ฯ
12อ

คุณ ดารารัตน์ฯ500

เต้นท์ รีฯ 1ท่าน

           
13พ
     

 

AKE1000
14พฤ
 

คุณ เปมิกาฯ1000

15ศ
คุณ โบฯ1000  
16ส
สิงหาคม 500 คุณ มารุตฯ1000 คุณ มงคลชัยฯ2000 คุณ วิรัตน์ฯ2000 ส 2 คุณ วิรัตน์ฯ คุณ นุชฯ2000

คุณ มารุตฯ1000

เต้นท์

17อ
Suphen/2 Suphen/4 Suphen/4 Suphen/4 Suphen/2 Suphen/2 Suphen/2
18จ
    คุณ วัชราฯ1000        
19อ
         
20พ
             
21พฤ
  Tananon1000 คุณ เปาฯ1000

คุณ บรรพตฯ1000

M

 
22ศ
คุณอรุณรัตน์ฯ500/12 คุณ ฮรสาฯ1000 Booking  
23ส
คุณ สมติตรฯ Bst Bst2000 Bst  

คุณ มรีรัตน์ฯ1000

ตร 2 ท่าน/1

 
24อ
คุณ ณัฐวุฒิ/อศ คุณ นิลุบลฯ1000 คุณ รชตฯ1500  
25จ
  Jinny5000 Jinny Jinny Jinny
26อ
อมยิ้ม1000 อมยิ้ม Jinny Jinny Jinny Jinny
27พ
   

   
28พฤ
          Kasitindustry4000 Kasitindustry
29ศ
    Kasitindustry Kasitindustry
30ส
  Thaya/2500 Som Suda1000

คุณ รวิพลฯ1000

     
31อ
     

การจองห้องพักประจำปี 2564ซน B

เดือน ตุลาคม 2564 ( ดูแบบบ้านพักที่ว่าง คลิกที่ชื่อบ้านหรือเมนูบ้านด้านล่าง)
วันที่
1ศ
         
2ส
JOY3000 JOY JOY Nongluk2000 Nongluk    
3อ
             
4จ
           
5อ
             
6พ
   
7พฤ
8ศ
คุณ ลลิตาฯ2000        
9ส
Booking คุณ มิ้นท์ฯ1000 Yah/2000 Yah    
10อ
         
11จ
12อ
             
13พ
             
14พฤ
 
15ศ
K เอย1000  
16ส
  Booking คุณ Nutt/2000 คุณ Nutt/   คุณ วีรยุทธฯ 500
17อ
Booking Suphen/2 Suphen/2 Suphen/2 Suphen/2    
18จ
             
19อ
             
20พ
             
21พฤ
         
22ศ
             
23ส
คุณ เก๋ฯ1000 คุณ กัลยารัตน์ฯ3000 คุณ กัลยารัตน์ฯ

คุณ เตยฯ

คุณ เตยฯ2000

คุณ สมจิตรฯ คุณ สมจิตรฯ
24อ
        คุณ กวางฯ1000    
25จ
Jinny Jinny Jinny Jinny    
26อ
Jinny Jinny Jinny Jinny    
27พ
   

 
28พฤ
      Kasitindustry Kasitindustry    
29ศ
      Kasitindustry Kasitindustry    
30ส
กินแช่ กินแช่ กินแช่ กินแช่ กินแช่ กินแช่ กินแช่
31อ
       

 

   

การจองห้องพักประจำปี 2564ซน C

เดือน ตุลาคม 2564 ( ดูแบบบ้านพักที่ว่าง คลิกที่ชื่อบ้านหรือเมนูบ้านด้านล่าง)

วันที่
 
1ศ
  คุณ CHIN1000     พนาไพรฯ 2000    
2ส

คุณ ปณิศรา/2326/ส1

ตมอ 3 มี อาหารหมด

แถมเรือ 1 ลำ

คุณ รัฐธนินท์ฯ2000 คุณ รัฐธนินท์ฯ ช่างโบ้ฯ2000 พนาไพรฯ    
3อ
  คุณ ยรรยงฯ1500        
4จ
             
5อ
         
6พ
        Sakiunti/14    
7พฤ
         
8ศ
             
9ส
คุณ ยุพินฯ คุณ ไพโรจน์ฯ1000          
10อ
  คุณ ภูวเดชฯ1000          
11จ
    ,      
12อ
           
13พ
             
14พฤ
จองแล้ว          
15ศ
             
16ส
คุณ วราภรณ์ฯ2000 Coter/1000/เต้นท์ คุณ จรุงรัตน์ฯ1000 คุณ หนึ่งฯ1000 คุณ มงคชัยฯแม้ว    
17อ
คุณ อภิสราฯ1000

คุณ มาลัยฯ1000

       
18จ
  คุณ เล็กฯ1000          
19อ
  คุณ เล็กฯ42 อิสลาม          
20พ
             
21พฤ
คุณ อุ้มฯ2000            
22ศ

 

คุณ อุ้มฯ

 

คุณ กรรณิการ์ฯ1000

อิสลาม ไม่มีอาหารเช้า

    คุณ ชัยนันท์ฯ4000  
23ส
JJณัฐวุธฯ2000 คุณ กัลยารัตน์ฯ คุณ ศิญนิกัญพรฯ1000 คุณ พรเพ็ญฯ2000 Marisa/2000    
24อ

 

     
25จ
คุณBee/ คุณBee/2000 คุณBee/เต้นท์ 1    
26อ
             
27พ
     

 
28พฤ
         
29ศ
             
30ส
คุณ ธนาฯ2000     กินแชฯ Suranart2000    
31อ