เพื่อนๆ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ รุ่น 316 ต้อนรับ ท่าน สุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี