ลันดารีสอร์ท ที่พักริมน้ำ โรงแรมสวนผึ้ง กางเต็นท์สวนผึ้ง เที่ยวสวนผึ้ง ที่พักใกล้น้ำตกเก้าโจน สวนผึ้ง ราชบุรี

landaresort

 

Landaresort.com Landaresort2.com

ตารางจองห้องพัก เดือน สิงหาคม 2565

ต้องการเข้าพักเดือนไหน คลิก ที่เดือนนั้น ต้องการดูแบบบ้านพัก คลิก ที่ภาพบ้านหรือชื่อบ้านพัก

zonea
วันที่
1500/2ท่าน
3000/6ท่าน
3000/6ท่าน
4500/6ท่าน
3000/3ท่าน
3000/3ท่าน
3000/3ท่าน
1จ
             
             
2อ
            K น้องนาฯ1000
            099 0474449
3พ
             
             
4พฤ
             
             
5ศ
             
             
6ส
K โอภาสฯ500 K ซี 2000 K ซี ผอ จง ผอ จง ผอ จง ผอ จง
098 8868326 081 1375764 081 1375764        
7อา
        คุณ หมูฯ คุณ หมูฯ คุณ หมูฯ
        081 6388885 081 6388885 081 6388885
8จ
             
             
9อ
             
             
10พ
          Booking  
             
11พฤ
  Booking          
             
12ศ
K เจนฯ1000 Kสุพัตราฯ1000 K อัญชลีฯ1000   K อรรถพลฯ2000   BOOking(AGODA)
061 1102059 085 0507071 080 0651164   086 5741888    
13ส
K เจนฯ K bell/2000 K bell/2000   K อรรถพลฯ K อำนาจฯ1000 TAyaporn1000
061 1102059 095 2925491 095 2925491   086 5741888   092 2709111
14อา
K Kwang K Kwang2500 K Kwang        
080 9427550 080 9427550 080 9427550        
15จ
             
             
16อ
             
             
17พ
             
             
18พฤ
             
             
19ศ
รร หาดใหญ่ เหมา5000 เหมา เหมา เหมา เหมา เหมา
088 7924143            
20ส
รร อนุบาล บางสะพาน รร อนุบาล 7 บางสะพาน รร อนุบาล บางสะพาน รร อนุบาล บางสะพาน รร อนุบาล บางสะพาน รร อนุบาล บางสะพาน
  10000          
21อา
             
             
22จ
             
             
23อ
             
             
24พ
             
             
25พฤ
             
             
26ศ
             
             
27ส
Kมนต์ธิราฯ1500 Kมนต์ธิราฯ          
097 2247941 097 2247941          
28อา
             
             
29จ
             
             
30อ
  ธกส บัว ธกส บัว        
             
31พ              
             
zonea
วันที่
2500/4ท่าน
2500/4ท่าน
4500/7ท่าน
2800/4ท่าน
2800/4ท่าน
1000/2ท่าน
1200/3ท่าน
1200/3ท่าน
1จ
               
               
2อ
               
               
3พ
               
               
4พฤ
               
               
5ศ
               
               
6ส
ผอ จง ผอ จง K ศุภวัฒน์ฯ/2000 ผอ จง ผอ จง      
    090 5269492          
7อา
               
               
8จ
               
               
9อ
               
               
10พ
               
               
11พฤ
               
               
12ศ
K พรหมผกา K พรหมผกา       K พรหมผกา    
3000 097 4796592       081 8604036    
13ส
        Kเกรียงศักดิ์ฯฯ1000   K กิตติชัยฯ K กิตติชัยฯ
        081 5132278   1500 085 1859140
14อา
             
               
15จ
               
               
16อ
               
               
17พ
               
               
18พฤ
               
               
19ศ
รร หาดใหญ่ เหมา เหมา เหมา เหมา เหมา เหมา เหมา
               
20ส
รร อนุบาล บางสะพาน รร อนุบาล บางสะพาน รร อนุบาล บางสะพาน รร อนุบาล บางสะพาน รร อนุบาล บางสะพาน K สุภาภรณ์ฯ K สุภาภรณ์ฯ  
          080 4146655 080 4146655  
21อา
               
               
22จ
               
               
23อ
               
               
24พ
               
               
25พฤ
               
               
26ศ
               
               
27ส
               
               
28อา
               
               
29จ
               
               
30อ
            ธกส บัว ธกส บัว
               
31พ                
               
zonea
วันที่
5000/7ท่าน
3000/4ท่าน
3000/4ท่าน
4500/10ท่าน
4500/12ท่าน
1จ
    K มะปรางฯ1000    
    093 1545154    
2อ
         
         
3พ
         
         
4พฤ
         
         
5ศ
         
         
6ส
K นัฎติยาฯ2000 K นัฎติยาฯ ผอ จง Kamonthip1500  
Face เสริมฟรี 4 ท่าน รวม 15   089 6988059  
7อา
         
         
8จ
         
         
9อ
         
         
10พ
         
         
11พฤ
         
         
12ศ
AGODA คุณ หน่องฯ3000 K อภิรัฐ 1000    
  086 4665497 061 8303033    
13ส
  คุณ หน่องฯ   K ธวัฒน์ชัยฯ2000 Kนำชัยฯ2000
  086 4665497   095 5435862 089, 9120734
14อา
         
         
15จ
         
         
16อ
         
17พ
         
         
18พฤ
         
         
19ศ
รร หาดใหญ่ เหมา เหมา เหมา เหมา
         
20ส
คุณ จินดาฯ1000 K สุภาภรณ์ฯ 5000
  086 5090637 สฟ 1 080 4146655    
21อา
         
         
22จ
         
         
23อ
         
         
24พ
         
         
25พฤ
         
         
26ศ
         
         
27ส
         
28อา
         
         
29จ
         
         
30อ
         
         
31พ          
         

วันที่จอง
ชื่อห้องพัก
ชื่อผู้จอง
เลื่อนวันเข้าพัก (วันที่)
เบอร์โทรศัพท์
1
  K กรรณิการ์ 2000  
062 81552745
2
         
3
         
4
         
5
         

โทร.092 2642489

Home

ลันดารีสอร์ท แอนด์ ออร์คิด อำเภอสวนผึ้ง ราชบุรี ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ