ลันดารีสอร์ท ที่พักริมน้ำ โรงแรมสวนผึ้ง กางเต็นท์สวนผึ้ง เที่ยวสวนผึ้ง ที่พักใกล้น้ำตกเก้าโจน สวนผึ้ง ราชบุรี

landaresort

 

Landaresort.com Landaresort2.com

ตารางจองห้องพัก เดือน กรกฏาคม 2565

ต้องการเข้าพักเดือนไหน คลิก ที่เดือนนั้น ต้องการดูแบบบ้านพัก คลิก ที่ภาพบ้านหรือชื่อบ้านพัก

zonea
วันที่
1500/2ท่าน
3000/6ท่าน
3000/6ท่าน
4500/6ท่าน
3000/3ท่าน
3000/3ท่าน
3000/3ท่าน
1ศ
คุณ เล็กฯ  คุณ นุฯ คุณ ดารินฯ คุณ Tanya3000 Kโยธิน Kโยธิน คุณ หนูฯ1000
      089 9261433     ตรส 1
2ส
คุณ เล็กฯ
คุณ นุฯ
คุณ ดารินฯ
คุณ Tanya
คุณ กานต์ฯ
คุณ อรพรรณฯ1000
คุณปริยกรฯ1000
1000   1000 089 9261433   085 2272194  
3อา
 คุณ ดารินฯ
คุณ กานต์ฯ
Booking
             
4จ
   
       
             
5อ
             
             
6พ
             
             
7พฤ
             
             
8ศ
             
             
9ส
  คุณ กนกวรรณฯ1000 ข้าพัก   ข้าพัก ข้าพัก  
             
10อา
บัว สธ.2 บัว สธ.5          
             
11จ
บัว สธ.2 บัว สธ.5          
             
12อ
บัว สธ. 2 บัว สธ.5         Booking
             
13พ
บัว สธ. 2 บัว สธ.5 K กาแฟ 1000 เข้าพัก บัว สธ.1 คุณ อติกานต์ฯ1000  
    089 7402729     086 1050753  
14พฤ
บัว สธ.2 บัว สธ5 K จิราภรณฺฯ1000 คุณ สมนึกฯ1500 บัว สธ.1 คุณ ยุทธนาฯ3000 คุณ ยุทธนา
          081 9462782 081 9462782
15ศ
บัว สธ. 2 บัว สธ.5 K อารีฯ1000ส1   คุณ โด่งฯ1000 คุณ ยุทธนา คุณ ยุทธนา
    091 7451333   086 1811851    
16ส
บัว สธ. 2 บัว สธ.5 Tata ka 1000        
             
17อา
บัว สธ. 2 บัว สธ.5          
             
18จ
บัว สธ. 2 บัว สธ.5          
             
19อ
บัว สธ. 2 บัว สธ.5   K โบ 1000 K โบ500    
      080 9553782      
20พ
บัว สธ.2 บัว สธ.5     บัว สธ.1    
             
21พฤ
บัว สธ. บัว สธ.5     บัว สธ.    
             
22ศ
             
             
23ส
  คุณ เรณูฯ1000         K เอกพันธ์ฯ1000
  081 1361791         081 4494756
24อ
             
             
25จ
             
             
26อ
สปพ สพ เขต 3 สปพ สพ เขต 3 สปพ สพ เขต 3 สปพ สพ เขต 3 สปพ สพ เขต 3 สปพ สพ เขต 3 สปพ สพ เขต 3
             
27พ
หมูกะทะ หมูกะทะ       Kภัสวรรณฯ1000  
             
28พฤ
ทางหลวงชนบท รบ คุณ โอ๋ฯ1000 คุณ ต๋อมฯ1000 คุณ แนนฯ1500 Kฝน 1000 K Sirinon 1000 Booking
0861005738   096 9622830 เสริม ฟรี 1 098 2562905 089 1069872 081 9107965
29ศ
คุณ แนนฯ K ตันหยงฯ1000 คุณ จิระศักดิืฯ1000 คุณ แนนฯ K พินิจฯ K นงเยาว์ฯ1000 Booking
094 9156622 083 0587729 092 2717802 094 9156622 086 3785554 080 5801274 081 9107965
30ส
K เศรษฐ์ชัยฯ500 K ต้องจิตฯ1000 Kanchanamai1000 Booking   K Linda800 คุณ ณัฐพลฯ1000
099 2398942 083 8062112 080 3567214     Face 085 2446850
31อ
        K สาว 2000 K สาว K สาว
        080 0085456    
zonea
วันที่
2500/4ท่าน
2500/4ท่าน
4500/7ท่าน
2800/4ท่าน
2800/4ท่าน
1000/2ท่าน
1200/3ท่าน
1200/3ท่าน
1ศ
คุณ กานต์ฯ คุณ ติฯ คุณ Surat Yoko/2000 Kโยธิน คุณ กีตาร์ฯ คุณ ติฯ คุณ ติฯ
086 5224600              
2ส
คุณ กานต์ฯ
คุณ ติฯ
คุณ Surat
Yoko
คุณ ฉันทนาฯ1000
คุณ กีตาร์ฯ
คุณ ติฯ
คุณ ติฯ
    4000   098 2533988      
3อา
คุณ กานต์ฯ
TRAVELOKA
 
               
4จ
               
               
5อ
               
               
6พ
               
               
7พฤ
               
               
8ศ
               
               
9ส
               
               
10อา
บัว สธ.2 บัว สธ.2 . บัว สธ.2 บัว สธ.2 บัว สธ.2 บัว สธ.2 บัว สธ.2
               
11ข
บัว สธ.2 บัว สธ.2   บัว สธ.2 บัว สธ.2 บัว สธ.2 บัว สธ.2 บัว สธ.2
               
12อ
บัว สธ.2 บัว สธ.2   บัว สธ.2 บัว สธ.2 บัว สธ.2 บัว สธ.2 บัว สธ.2
               
13พ
บัว สธ.2 บัว สธ.2 บัว สธ.2 บัว สธ.2 บัว สธ.2 บัว สธ.2 บัว สธ.2
               
14พฤ
บัว สธ.2 บัว สธ.2 บัว สธ.5 บัว สธ.2 บัว สธ.2 บัว สธ.2 บัว สธ.2 บัว สธ.2
               
15ศ
          บัว สธ.2 บัว สธ.2 บัว สธ.2
               
16ส
บัว สธ.2 บัว สธ.2 คุณ สุปัญญาฯ1500     บัว สธ.2 บัว สธ.2 บัว สธ.2
    086 7636515          
17อา
บัว สธ.2 บัว สธ.2   บัว สธ.2 บัว สธ.2 บัว สธ.2 บัว สธ.2 บัว สธ.2
               
18จ
บัว สธ.2 บัว สธ.2   บัว สธ.2 บัว สธ.2 บัว สธ.2 บัว สธ.2 บัว สธ.2
               
19อ
บัว สธ.2 บัว สธ.2   บัว สธ.2 บัว สธ.2 บัว สธ.2 บัว สธ.2 บัว สธ.2
               
20พ
บัว สธ.2 บัว สธ.2   บัว สธ.2 บัว สธ.2 บัว สธ.2 บัว สธ.2 บัว สธ.2
               
21พฤ
บัว สธ.2 บัว สธ.2   บัว สธ.2 บัว สธ.2 บัว สธ.2 บัว สธ.2 บัว สธ.2
               
22ศ
               
               
23ส
  K สุพรรณี K สุพรรณีฯ1500         K นัยนาฯ500
    062 5869695          
24อ
               
               
25จ
               
               
26อ
สปพ สพ เขต 3 สปพ สพ เขต 3 สปพ สพ เขต 3 สปพ สพ เขต 3 สปพ สพ เขต 3 สปพ สพ เขต 3 สปพ สพ เขต 3 สปพ สพ เขต 3
               
27พ
               
               
28พฤ
narits/2000 K ประภาฯ1000 อนันญาฯ2000 Kบงกช 4000 Kบงกช K อภิสราฯ500 K เสกสรรค์ฯๅถจจ คุณ เตยฯ500
Line 081 9983686   092 9469618 092 9469618 Face 0840775678 092 8353602
29ศ
Kจิตนภาฯ1000 K กฤติมาฯ1000 K วรัญญาฯ2000 Kบงกช Kบงกช Kจิตนภาฯ K วนิดาฯ500 K ยุแพรฯ500
062 5980815 090 4376584 088 0666671 092 9469618 092 9469618 062 5980815 098 2760269 062 5980815
30ส
Booking       จอง มัดจำ500    
               
31ส
               
               
zonea
วันที่
5000/7ท่าน
3000/4ท่าน
3000/4ท่าน
4500/10ท่าน
4500/12ท่าน
1ศ
คุณ สมเจนต์ฯ2000 คุณ ติฯ คุฯ ติ่งฯ  
  083 2359337 K 2 2 ต    
2ส
คุณ สมเจนต์ฯ
คุณ ติฯ
คุณ ติ่งฯ
คุณ ระพีพันธ์ฯ2000
083 2359337 091 7034483    
3อา
คุณ ติฯ
    ตรส 2    
4จ
    ออก 4    
         
5อ
         
         
6พ
         
         
7พฤ
         
         
8ศ
         
         
9ส
  ข้าพัก      
         
10อา
         
         
11ข
    บัว สธ.5    
         
12อ
    บัว สธ.5    
         
13พ
คุณ ต่ายฯ2000 สฟ 1 บัว สธ.5 K สุกฤตาฯ2000  
064 1055599     089 4519415  
14พฤ
  บัว สธ.5 คุณ สมศรีฯ3000 คุณ สมศรีฯ
    089 8052312 089 8052312
15ศ
  Sedtasak1000     Pivada2000
  087 4024533      
16ส
  Arsan      
  094 6455478      
17อา
    บัว สธ.5    
         
18จ
    บัว สธ.5    
         
19อ
    บัว สธ.5    
         
20พ
    บัว สธ.5    
         
21พฤ
    บัว สธ.5    
         
22ศ
         
         
23ส
คุณ นงนุชฯ2000 สฟ 3       คุณ ศิริวรรณฯ2000
063 2681781        
24อ
         
         
25จ
         
         
26อ
สปพ สพ เขต 3 สปพ สพ เขต 3 สปพ สพ เขต 3 สปพ สพ เขต 3 สปพ สพ เขต 3
         
27พ
         
         
28พฤ
Booking k สายชล ตร k สายชล ตร K ระวีวรรณฯ2000 K Walailak/2000
081 9107965 081 8564292 081 8564292 081 4364476 082 2919233
29ศ
Booking narits K ครูโฟลค์1000 ครุฯเก๋ฯ2000 K Walailak
081 9107965 Line 081 7416849 099 8699517 082 2919233
30ส
        K อรัญญา2000
        063 2588786
31อ
         
         

 

วันที่จอง
ชื่อห้องพัก
ชื่อผู้จอง
เลื่อนวันเข้าพัก (วันที่)
เบอร์โทรศัพท์
1
  แตทลึยา 1000 K ศิราภาฯ1000  
2
         
3
         
4
         
5
         

โทร.092 2642489

Home

 

ลันดารีสอร์ท แอนด์ ออร์คิด อำเภอสวนผึ้ง ราชบุรี ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ