ลันดารีสอร์ท ที่พักริมน้ำ โรงแรมสวนผึ้ง กางเต็นท์สวนผึ้ง เที่ยวสวนผึ้ง ที่พักใกล้น้ำตกเก้าโจน สวนผึ้ง ราชบุรี

landaresort

 

ตารางจองห้องพัก เดือนเมษายน 2566

สนใจเข้าพักเดือนไหน คลิก ที่ชื่อเดือนนั้น

zonea

  ดูแบบห้องพัก คลิกที่ภาพห้องพัก หรือจองห้องพัก คลิกที่ชื่อห้องพัก

วันที่
1500/2ท่าน
3000/6ท่าน
3000/6ท่าน
4500/6ท่าน
3000/3ท่าน
3000/3ท่าน
3000/3ท่าน
1ส
K ภัฐชุฏาฯ
K ภัฐชุฏาฯ
K ชุลีพรฯ1500
Ple1500
064 6263465
064 6263465
065 5149344
2อ
3จ
4อ
K น้ำสมฯ1500
K น้ำสมฯ
092 6208812
092 6208812
5พ
Traveloka
6พฤ
K Eng7824 2000
K Eng7824 1000
085 4515659
085 4515659
7ศ
BOOKING
8ส
K กัญจน์ชญาฯ2000
K กัญจน์ชญาฯ
K กัญจน์ชญาฯ
K JITNUKUL5500
K ชลนิภาฯ
K ชลนิภาฯ3000
K JITNUKUL
063 2467602
063 2467602
063 2467602
084 3336685
090 9736982
090 9736982
084 3336685
9อา
K กุ้งฯ2000
K กุ้งฯ
K น้องภูมิฯ
084 3190994
084 3190994
062 3829644
10จ
K สมเกียรติฯ1000
K สมศักดิ์ฯ1000
086 5929664
088 6594024
11อ
K ครีสจักร น
K ครีสจักร น
K ครีสจักร น
K ครีสจักร น
K ครีสจักร น
K ครีสจักร น
K ครีสจักร น
12พ
K ครีสจักร น
K ครีสจักร น
K ครีสจักร น
K ครีสจักร น
K ครีสจักร น
K ครีสจักร น
K ครีสจักร น
13พฤ
K แแอลฯ
K แแอลฯ2500
K ปัทมาฯ1500
K ข้าวฟาง2000 ส1
K นพรสฯ1500
K ปกรณ์พัฒน์ฯ1500
Jariyatornๅ1000
084 9728809
084 9728809
061 8450047
095 3083093
082 3618611
065 6425656
084 1459969
14ศ
K แแอลฯ
K แแอลฯ
K สุดารัตน์ฯ1500
BOOKING
K มินตราฯ10000
K จุฬาลักษณ์ฯ1500
K นิดฯ1500
084 9728809
084 9728809
084 5502152
081 2956365
081 2956365
084 5558127
093 2239097
15ส
K Supacha600
K ดาวไลช์ฯ2000
K สาฯ1500
K ดาวไลช์ฯ
Face ส 1
081 6261781
085 3529196
081 6261781
16อา
17จ
K ดุจเดิอนฯ1300
094 9251999
18อ
k ภัทราวุฒิฯ
k ภัทราวุฒิฯ3000
19พ
061 9929187
061 9929187
k ภัทราวุฒิฯ
k ภัทราวุฒิฯ
20พฤ
061 9929187
061 9929187
21ศ
Bell2000
K อารีรัตน์ฯ2000
081 3929591
Line
22ส
K เต้ยฯ1000
K พ นภัสสรฯ2000
K พ นภัสสรฯ
Bell
K อารีรัตน์ฯ
098 8594665
061 3259686
061 3259686
081 3929591
Line
23อา
K Siriwan
Jaedee
24จ
K Siriwan
Jaedee
25อ
26พ
27พฤ
28ศ
K chookiat2500
081 4276735
29ส
 K นันทาวดีฯ2200
K จีรนันท์ฯ1500
K chookiat
K นันทาวดีฯ1000
K จิรวดีฯ1500 
091 8050129
098 4747969
081 4276735
091 8050129
095 9599158
30อา
k สุรพงษ์ฯ2000
k สุรพงษ์ฯ
K หงษ์ฯ 5000
K ปาณิสราฯ3000
K ปาณิสราฯ
K หงษ์ฯ
K หงษ์ฯ
089 6667828
89 6667828
081 3723416
065 9264991
065 9264991 ส 1
081 3723416
081 3723416
             
             
zonea
วันที่
2500/4ท่าน
2500/4ท่าน
4500/7ท่าน
2800/4ท่าน
2800/4ท่าน
1ส
Booking
 
 
2อ
K Am1500
K Am
086 0988113
086 0988113
3จ
 
 
4อ
 
 
5พ
 
 
6พฤ
 
7ศ
 
8ส
K กันลยาฯ
K กันลยาฯ3000
K กันลยาฯ
 
081 5574769
081 5574769
081 5574769
 
9อา
K NOK KA/13000
K NOK KA5000
086 0424209
086 0424209
10จ
K NOK KA5000
K NOK KA5000
086 0424209
086 0424209
11อ
K ครีสจักร น
K ครีสจักร น
K ครีสจักร น
K ครีสจักร น
 
12พ
K ครีสจักร น
K ครีสจักร น
K ครีสจักร น
K ครีสจักร น
 
13พฤ
Traveloka
K ปลายฯ1000
K แหววฯ2000
K วราภรณ์ฯ1400 สฟ 1
K ป้อมฯ1000
091 0846854
091 0846854
099 1466426
092 4609009
063 9492864
14ศ
K ทาโร่ 3000สฟ 1
K ปลายฯ
k อัญญรัตน์ฯ2000
วี ทนายความ
วี ทนายความ
099 2649561
091 0846854
081 9595622
091 0846854
091 0846854
15ส
kสุธิพร1400
Booking
085 9357319
Booking
16อา
 
17จ
 
 
18อ
K Art 6000
K Art
K Art
K Art
K Art
0899395569
0899395569
0899395569
0899395569
0899395569
19พ
K Art
K Art
K Art
K Art
K Art
0899395569
0899395569
0899395569
0899395569
0899395569
20พฤ
 
 
21ศ
 
 
22ส
K หนึ่งฯ3000
K หนึ่งฯ
 
065 6502982
065 6502982
 
23อา
24จ
25อ
TRAVELOKA
TRAVELOKA
26พ
TRAVELOKA
TRAVELOKA
27พฤ
 
 
28ศ
 
29ส
K TOOM 10000
K TOOM
K TOOM
K TOOM
092 7893354
092 7893354
092 7893354
092 7893354
30อา
K TOOM
K TOOM
K ธนัศสนันท์3000
K TOOM
K TOOM
092 7893354
092 7893354
090 9678997
092 7893354
092 7893354
           
         
zonea
วันที่
5000/7ท่าน
3000/4ท่าน
3000/4ท่าน
1200/2ท่าน
1500/3ท่าน
1500/3ท่าน
4500/10ท่าน
4500/12ท่าน
1ส
   
K ธีระพรฯ2000
k ครู นุชฯ
   
083 8248881
แจง
2อ
 
 
3จ
 
 
4อ
 
 
 
     
5พ
 
     
 
     
6พฤ
Kปรางทอง2000
Kปรางทอง1500
Kปรางทอง1500
K พี่ศรีฯ
099 6269465
099 6269465
099 6269465
7ศ
 
K พี่ศรีฯ
 
8ส
 
K กัญจน์ชญาฯ
K กันลยาฯ500
K วิรัตน์ฯ500
 
063 2467602
081 5574769
9อา
K NOK KA5000
086 0424209
10จ
K NOK KA5000              
086 0424209              
11อ
K ครีสจักร น K ครีสจักร น K ครีสจักร น K ครีสจักร น K ครีสจักร น K ครีสจักร น K ครีสจักร น K ครีสจักร น
               
12พ
K ครีสจักร น K ครีสจักร น K ครีสจักร น K ครีสจักร น K ครีสจักร น K ครีสจักร น K ครีสจักร น K ครีสจักร น
               
13พฤ
K แแอลฯ K ระวีวรรณฯ1500 K เบียร์1000 K ปลาย4000 K ปลาย K ปลาย K ปุณยวัจน์2000 K ฐิตารีย์ฯ2000
084 9728809 ส1 ฟรี0869057065 088 2478217 091 0846854 091 0846854 091 0846854 Face(ไม่แน่ใจ) 086 8322899
14ศ
K แแอลฯ K ทาโร่ สฟ 1 K ทาโร่ สฟ 1 K ปลาย K ปลาย K ปลาย K เน่งฯ K เน่งฯ4000
084 9728809 099 2649561 099 2649561 091 0846854 091 0846854 091 0846854 094 145692 094 145692
15ส
k แสตมป์2000     Kภาวิณีฯ1500 Kภาวิณีฯ1500 Kภาวิณีฯ1500   K แหม่น
087 0559346     082 4618894 082 4618894 082 4618894   ส 5 0894918106
16อา
    K รัตนาพรฯ1250         K เฟื่องฯ2000
    081 9825213         094 8563617
17จ
               
               
18อ
             
             
19พ
  TRAVELOKA        
           
20พฤ
               
               
21ศ
 
 
22ส
 
BOOKING
K หนึ่งฯ
K สรวิศฯ
K สรวิศฯ1200
K บุญแล้วฯ2000
 
BOOKING
065 6502982
095 8966444
095 8966444
087 8284599
23อา
 
 
24จ
 
 
25อ
 
K Priyada
 
0932343527
26พ
 
 
27พฤ
 
 
28ศ
 
 
29ส
K เสรี2000
K นันทาวดีฯ
K นันทาวดีฯ
K นันทาวดีฯ
086 3413754   091 8050129 091 8050129 091 8050129    
30อา
ลัดดา/2000 Kสุวรรณีฯ500 K นงลักษณ์ฯ1500 K เชอ มาลี600 K บุญ เทืองฯ700 K ธนัศสนันท์ K ประยงค์ฯ2000 K หงษ์ฯ
096 1573356 Line 089 7831611 097 0153491 062 5948996 090 9678997 086 8250836 081 3723416
                 
               

วันที่จอง
ชื่อห้องพัก
ชื่อผู้จอง
เลื่อนวันเข้าพัก (วันที่)
เบอร์โทรศัพท์
1
  K วารุณีฯ1000 096 3843511  
2
  ช้างศรีสยาม K ชวลีฯ3750   089 5348138
3
    K ศรัญญา1500   065 5872098
4
         
5
         

โทร.092 2642489

Home

ลันดารีสอร์ท แอนด์ ออร์คิด อำเภอสวนผึ้ง ราชบุรี ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ