ราคาห้องพัก @ ลันดารีสอร์ท สวนผึ้ง ราชบุรี ที่พัก รีสอร์ท

ราคาห้องพัก @ ลันดารีสอร์ท @ สวนผึ้ง ราชบุรี ที่พัก รีสอร์ท ราคาถูก


(คลิกดูแบบบ้านพักที่ชื่อ บ้านพัก ได้เลย ขอบคุณครับ ! )

หมายเหตุ   เดือน ธันวาคม  เพิ่ม

ประเภทห้องพัก

        วันเสาร์

วันหยุดนักขัตฤกษ์

 ธ.ค.ไม่มีอาหารเช้า

 วันอาทิตย์-ศุกร์ 

ยกเว้น ธ.ค.และ

       ม.ค.

ที่นอนเสริม
โซล A เดือนอื่นๆรวมอาหารเช้า   รวมอาหารเช้า  
1. บ้านสุขสำราญ (3 ท่าน) 1,500 บาท 1,200 บาท 300 บาท
2. บ้านเข็มแสด (6 ท่าน) 3,000 บาท 2,500 บาท 300 บาท
3. บ้านแคทลียา (6ท่าน) 3,000 บาท 2,500 บาท 300 บาท
4. บ้านช้างศรีสยาม (6ท่าน) 4,500 บาท 4,000 บาท 300 บาท
5. บ้านฟ้ามุ้ย (3 ท่าน) 3,000 บาท 2,500 บาท 300 บาท
6. บ้านมิกกาซ่า (3ท่าน) 3,000 บาท 2,500 บาท 300 บาท
7. บ้านฟาแลนนอปซีส(3 ท่าน) 3,000 บาท 2,500 บาท 300 บาท
โซล B      
8. บ้านเอื้องคำ (4 ท่าน) 2,500 บาท 2,000 บาท 300 บาท
9. บ้านเอื้องสาย (4 ท่าน) 2,500 บาท 2,000 บาท 300 บาท
10. บ้านเอื้องผึ้ง (7 ท่าน) 4,000 บาท 3,500 บาท 300 บาท
11. บ้านแวนด้าบูล (4 ท่าน) 2,800 บาท 2,500 บาท 300 บาท
12. บ้านลันดาโกลด์ (4 ท่าน) 2,800 บาท 2,500 บาท 300 บาท
โซล C      
13.บ้านหวายเกลียวเงิน(3 ท่าน) 3,000 บาท 2,500 บาท 300 บาท
14.บ้านหวายเกลียวทอง( 7 ท่าน ) 6,000 บาท 5,000 บาท 300 บาท
15. ห้องหวายเกลียวเพฃร (4 ท่าน)

3,000 บาท 

2,500 บาท
300 บาท

16.     ห้องพักรวม  (10 ท่าน)

 4,500 บาท 

รวมอาหารเช้า

 4,000 บาท

รวมอาหารเช้า

 

 

หลังละ 500 บาท !

 

บ้เานสุขสำราญ                            บ้านเข็มแสด                 บ้านแคทลียา

บ้านช้างศรีสยาม                   บ้านฟาแลนนอปซิส              บ้านมิกกาซ่า

บ้านฟ้าม้ย                               บ้านเอื้องคำ                         บ้านเอื้องสาย

ภาพขนาดย่อ

บ้านเอื้องผึ้ง                           บ้านแวนด้าบูล                        บ้านลันดาโกลด์


บ้านหวายเกลียวเงิน 
 

บ้านหวายเกลียวทอง

ห้องรวม

 

ระเบียบการจองห้องพัก

ตรวจสอบห้องพักที่จองและว่าง

แบบบ้านพัก จองห้องพัก ตรวจสอบห้องพัก แผนที่และการเดินทาง